Kunstroute

Kunstroute

Click to show or hide the buttons
Dit is een 7 km lange wandelingen langs kunstobjecten in het centrum van Almelo opgehaald van de Almelo site. De nummering onder de foto's corresponderen met de nummers in de besschrijving, waar uitgebreidere teksten staan. Sommige objecten in de beschrijving bestaan niet meer en de lelijkste objecten heb ik weggelaten. Er worden ook een aantal objecten getoond die nog niet vermeld zijn in de beschrijving. Achteraan staan enige objecten die niet aan de route liggen.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • Meer informatie
Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)