Matind wandeling bij Bleik op Andoya

Matind wandeling bij Bleik op Andoya

Click to show or hide the buttons
We waren van plan de Matind rondwandeling (blauwe spoor) te maken, maar voor het kustpad waren flinke klauterpartijen nodig, wat we wat te riskant vonden voor onze botten. Dus keerden we om en klommen we bij het meertje 200 m omhoog (bord met text Matind) en keerden we via dezelfde weg terug.
Later liepen we nog langs het strand in de richting van Andenes.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • Route in Google Earth
Close
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)
Previous slide (left arrow key) Close window and show index (up arrow key) Next slide (right arrow key)