Spelers: André & Hetty Wolff

Openingen

Basis: Bruno Wolff's Big Club systeem

Antwoorden

1♣ opening

 • Sans verdeling met 19+p.
 • Troef spel met 17+p en 2+dp.
 • Sterke 6k of sterke +♠ en 14+p met 4+dp.

Als 1♣ niet mogelijk is door tussenbod:

 • Doublet en in de volgende ronde jumpen.

Herbieding na 1 antwoord:

 • Geen jump partner mag passen: 20-p.
 • Enkele jump, forcing voor 1 ronde.
 • 1Sa bij 19-20p en Sa verdeling.
 • 2Sa bij 21-22p en Sa verdeling.

Antwoorden op 1♣ opening

 • 0-8p: 1 of pas bij tussenbod.
 • 6-8p met een A of H: na 1ste 1 of pas, nogmaals bieden.
 • 9-11p: manche forcing, bied
  • Met 5+k of AHVx: 1, 1♠, 2♣, 2;
  • Bij tussenbod en 4+ kaart in niet geboden en/of ♠: negatief doublet;
 • 12+p: Als 9-11, maar bied later krachtig door of vraag later azen als de er een fit is met de kleur van de partner.
 • Doublet na 1Sa tussenbod is strafdoublet: 9+p.

Vermijd een 1Sa bod of een jump zolang nog niet vaststaat of de partner Sa of een kleur wil spelen.

Ook zonder jump van de 1♣ opener wordt er bij 6-8p herboden.

Herbied de 1♣ opener met 1Sa dan kan Stayman al met 4+p en na Jacoby nogmaals bieden met 4+p. Met 4-5p of 6+p en geen 4k /♠ bied U resp. 2Sa en 3Sa, zie 1SA antw.

1//♠ opening

1//♠ 12-16p en 5+ kaart voor en ♠

1 kan een zwakke sans zijn met een 2+k, het geeft aan dat er geen vijf-kaart hoog is.

Antwoorden op 1//♠ opening

 • Pas bij 0-5p.
 • 1Sa bij 6-9p en geen eigen kleur of troefsteun.
 • 1 of 1♠ bij 8+p, 1 ronde forcing.
 • Negatief doublet met 4+k in de niet geboden of ♠.
 • Doublet na 1Sa tussenbod is strafdoublet: 10+p, maar tel wel goed je vaste slagen!
 • Bod op 2 niveau bij 10+p, 1 ronde forcing. Een 2 antwoord op een 1♠ opening belooft een 5+k, waarna de opener met een 3k mag steunen.
 • Jump in een eigen kleur bij 12+p en 5+k.
 • Enkele troefophoging bij 8-11p.
 • Dubbele troefophoging bij 12+p.
 • 2Sa bij 10-12p en dekking in overige kleuren.
 • 3Sa bij 13+p en dekking in overige kleuren.

2♣ opening

2♣ beloofd een 5+ kaart (min. AHxxx of 6+k♣) en 11-16p maar geen 4k of ♠ want dan wordt er 1 geboden.

Antwoorden op 2♣ opening

 • Pas bij 0-9 p en geen AHxxx of ♠
 • 10+p en 5+k of ♠, bied 2 of 2♠
 • Rest als antwoord op 1//♠.

1Sa opening

1Sa: 15-18p en geen singleton of renonce en ook geen 5k of ♠.

Na 2♣ antwoord van partner bied je:

 • 2 als je alleen 4k hebt en ook als je zowel in als in ♠ een 4k hebt. Heeft partner 4k dan bied hij 3, heeft hij een 4k♠ dan bied hij 2Sa en kun jij 4♠ bieden.
 • 2♠ met een 4k♠ en geen 4k .
 • 2 als je geen 4k of ♠ hebt. Partner bied dan bij 8-9p 2Sa en bij 10+p 3Sa.

Antwoorden op 1Sa opening

 • 0-7p en geen 5+k of ♠: pas.
 • 2, 2,2♠, 3♣ (Jacoby) met 5+k, 5+k♠, 6+k♣, 6+k en 0+p.
 • 2♣ (Stayman) met 4k of ♠ en 8+p. Ook bij 4+4♠+4 +1♣ en 0+p, pas na elk antwoord.
 • 8-9 p en geen 4k /♠: 2Sa.
 • 10+p en geen 4k /♠: 3Sa.

Bij tussenbieding na 1 Sa zie 'Na tussenbod'.

Na Jacoby nogmaals bieden bij 8+p:

 • Bied andere goede 5k.
 • Bied 3+k met A en H of V;
 • Herbied de 1ste kleur bij een 6+k of als er niets beters is dan
 • 2Sa bij 8-9p.
 • 3Sa bij 10+p.

2//♠/3♣ opening

2//♠/3♣ of dubbele jump bij tussenbod preëmptief: 6+k en kwetsbaar max. 2 en niet-kwetsbaar 3 down, zie regel 2&3.

Antwoorden op 2//♠/3♣ opening

 • Niet voldoende vaste slagen voor de manche: pas.
 • 3Sa met stops in overige kleuren en voldoende entrees in partners kleur.

2Sa opening

2Sa bij 5+k in ♣ en en 13-16 p (kwetsbaar) of 10-13 p (niet kwetsbaar) in ♣ en .

Antwoorden op 2Sa opening

Je mag niet passen, zal meestal een van de 2 ♣/ kleuren bieden. Bij zwak en geen fit de laagste, jump is invite.

Als de tegenpartij al geopend heeft:

Openingen en Volgbiedingen

Antwoorden

1 of 2 ♣///♠ volgbod

7-16 p en 5+k (of op 1 niveau een sterke 4 k); op 2 niveau minimaal 10 punten.

Jump naar 2 of 3 ♣///♠: 13+p en 6+k.

Na geallerteerde 1♣ opening van de tegenpartij is 2♣ een 5+♣ volgbod en 3♣ een 6+♣ met 13+p.

Antwoorden op een volgbod

Antwoord in een nieuwe kleur is niet forcing.

Jump geeft een opening (12+p) aan met een invite tot de manche, maar als partner minimaal is mag er gepast worden.

1Sa volgbod

1Sa volgbod: 15-18p.

Antwoorden op 1Sa volgbod

Antwoorden als na 1Sa-opening.

Doublet

(Informatie) doublet (t/m 3♠):

 • 13+p en steun in de ongeboden kleuren (doublet van /♠ belooft 4k in de andere hoge kleur), maar geen 5k.
 • als 1♣ opening met troef niet mogelijk was.

Antwoorden op <(informatie) doublet

 • 0-8p: langste kleur, maar hoogste kleur eerst.
 • 9+p: Jump in hoogste kleur, zo mogelijk doublet met alleen 4 kaarten in ongeboden kleuren.
 • 1Sa: 6-9p met een stop in geboden kleur en geen 4k /♠.
 • 2Sa: 10-11p en stops in geboden kleur en geen 4k /♠.
 • 3Sa: 12+p en steun in geboden kleur en geen 4k /♠.

Gestem

Spelen we niet meer

Geeft een tweekleurenspel aangeeft na een vijandelijk opening van 1 in een kleur en 10+p.

De betekenis van de drie Ghestem biedingen zijn:

 • 2Sa belooft 5+k in de 2 laagst ongeboden kleuren.
 • 3♣ belooft 5+k in de 2 hoogst ongeboden kleuren.
 • Cue-bod belooft 5+k in de hoogste en laagste ongeboden kleur.

Antwoorden op Gestem

Een aangegeven kleur volgen is zwak, met een sprong naar 3-niveau volgen is inviterend (dit bod kan alleen beschikbaar zijn na een cue), een manche is om te spelen, de 4e kleur is om te spelen (misfit goede zeskaart). Voor de sterkere handen is het cue-bod weer beschikbaar.

Dus bijvoorbeeld 1 - 2! - pas toont ten minste een vijfkaart klaveren en schoppen. Dan is

 • 2: om te spelen
 • 2♠: zwak, schoppenfit
 • 3♣: zwak, klaverfit
 • 3♠: inviterend, schoppenfit
 • 3SA, 4♠, 5♣: om te spelen

Slemconventies

Gerber

Azen vragen: 4♣ of indien niet mogelijk, 4Sa.

Heren vragen: volgende niet geboden kleur.

Antwoorden op Gerber

Volgende kleur 0, daarop volgende kleur 1, etc.

Bij tussenbieding DOPI: doublet=0, pas=1, volgende kleur 2, etc.

Bij doublet ROPI: Redoublet=0, pas=1, volgende kleur 2, etc.

Overige conventies

Vierde kleur conventie

1 ronde forcing, vraagt om stop in 4de kleur.

Antwoorden op Vierde kleur conventie

Antwoord: Sa indien een stop aanwezig is in de 4de kleur, anders herhaling beste kleur.

Na tussenbod

Stayman / Jacoby als de tegenpartij na onze 1Sa een tussenbod doet:

Tussenbod

2♣

2

2

2♠

Doublet

Stayman

Doublet

3♣

3♣

3♣

3♣

 

Jacobi

2, 2, 2♠, 3♣: transfers voor 2, 2♠, 3♣ en 3.

Doublet, 2, 2♠: transfers voor 2, 2♠ en 3♣.

Doublet, 2♠: transfers voor 2♠ en 3♣.

Doublet: transfer voor ♣.

Redoublet geeft 8+ punten aan,  2♣ is Stayman en 2, 2, 2♠, 3♣: is Jacoby.

Preëmptief en verdedigend bieden

Om de tegenstanders van de manche af te houden gebruik je de regel van twee en drie:

Wanneer de tegenstanders bieden en je partner gepast heeft, dan moet je niet bieden tenzij je op eigen spel kan maken:

 • 2 slagen minder dan je bod als je kwetsbaar bent, of
 • 3 slagen minder dan je bod als je niet kwetsbaar bent.

Je kunt dan niet meer dan 500 punten verliezen.

Een preëmptief bod op twee niveau vereist dus kwetsbaar 6 vaste slagen en niet kwetsbaar 5 vaste slagen, op 3 niveau zijn kwetsbaar 7 en niet kwetsbaar 6 vaste slagen nodig.

Open nooit als 4de man preëmptief, als je er niet zeker van bent dat je dat bod maakt!

Uitkomsten

Kleintje beloofd plaatje.

Hoog/laag: doubleton.

7, 8 of 9: geen interesse in die kleur, dus er niet in terugkomen.

Uitkomst in de kleur geboden door partner: 2k: de hoogste, 3+k: met plaatje de laagste, anders de middelste.

Bij een 3 Sa bod kom je uit in de kortste hoge kleur (tenzij je zelf een sterke lange kleur hebt) in de hoop dat je partner daar wat in heeft.

Kom tegen een troefcontract nooit onder het aas uit!

Signaleren

Doen we niet erg actief, we kijken vooral naar de dummy.

Voorspelen partner: hoog-laag is aan-signaal.

Bij niet bekennen: laag is af-signaal, mogelijk wel interesse in 3de kleur, hoog geeft wel interesse in die kleur aan.

Hoge kaart punten

A= 4p, H= 3p, V= 2p, B= 1p.

Aantal punten samen:

 • 21p: speel max. 1Sa of 2 in een kleur.
 • 23p: speel max. 2Sa of 3 in een kleur.
 • 26p: speel max. 3Sa of 4 in een kleur.
 • 34p: klein slam mogelijk.
 • 38p: groot slam mogelijk.

Distributie punten

Bij opening en troef bieding:

 • 5 kaart = 2 dp.
 • 6 kaart = 4 dp.
 • 7 kaart = 6 dp.

Als antwoord op troef bod partner met 3+ troeven:

 • renonce = 4 dp.
 • singleton = 3 dp.
 • doubleton = 1 dp.
 • 4 troeven = 1 dp.
 • 5 troeven = 2 dp etc.

Biedbare kleur bij opening

Niet biedbaar: 3 kaarten en xxxx.
Met een 4 k / ♠ open je 1.
1x biedbaar op 1 niveau: 4 k met 1 honeur, Bxxxx, elke 5-kaart.
1x biedbaar op 1+ niveau: VBxx tot AHVB, Vxxxx, B10xxx.
2x biedbaar: HBxxx, VB9xx, elke 6-kaart.
3x biedbaar: HVBxxx, 7+ kaarten.

Troefsteun van partner

Semi, alleen na herbieding: Vx .. AK of xxx.
Normale steun: minimaal B10x .. Axx.
Sterke steun: 3 kaart met 2 honeurs, elke 4 kaart en meer.

Terug

Home